Rapport om rekruttering af introduktionslæger til geriatrien

 

En ny rapport, baseret på besvarelser fra introduktionslæger i Geriatri i Danmark , er netop blevet lagt op på medlemssiderne.
Rapporten belyser nogle af de udfordringer, der er forbundet med rekruttering til den geriatriske hoveduddannelse.
Rapporten indeholder anbefalinger til både de geriatriske afdelinger og Dansk Selskab for Geriatri, med fokus på at forstå hvad der motiverer introduktionslæger til at vælge hoveduddannelse i Geriatri.

Analysen af introduktionslægers besvarelser om, hvad der betyder noget i forhold til specialevalg, har ført til fremkomsten af 10 anbefalinger for både afdelinger og selskab. 
Disse anbefalinger kan forhåbentlig bidrage til at forbedre rekrutteringen og fastholde kvalificerede læger inden for geriatrien.

For at læse den fulde rapport og få indblik i anbefalingerne klik her (kræver login): Rapport om rekruttering af introduktionslæger

   2024-03-05   2024-12-24

Har du et input til Seponeringslisten? 

 

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kender du en medicingruppe eller et lægemiddel, hvor du mener der er klart seponeringspotentiale hos voksne danskere?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk

Uddybning:
Seponeringslisten udarbejdes hvert år af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Jeg sidder i arbejdsgruppen på vegne af DSG og vi er gået i gang med at arbejde på 2024-udgaven.

Derfor har du nu en mulighed for at komme med input til arbejdet med listen. 
Det skal i den sammenhæng understreges, at Seponeringslisten er en liste over lægemidler, hvor der i danske vejledninger og anbefalinger ligger et klart seponeringsbudskab. Listen er altså ikke i sig selv en behandlingsvejledning, men blot en måde at synliggøre de områder, hvor andre vejledninger har et seponeringsbudsab. Man kan evt. lige bladre Seponeringslisten fra 2023 igennem for at få en idé om, hvile lægemidler og anbefalinger der typisk tages med.

Når det så er sagt, så vil jeg anbefale at man tænker bredt og gerne kommer med mange input. Seponeringslisten er jo i og for sig en vejledning netop i det at seponere medicin. Og det ved jeg vi som geriatere er rigtig gode til at gøre på en fornuftig, patientcentreret måde.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk - og husk endelig referencer/henvisninger på de ting I tænker der skal anbefales seponeret eller overvejes seponeret.


Mvh. Mikkel Erik Juul Jensen
 

   2024-01-29   2024-07-31

Fragility Fracture Network Danmark

 

Fragility Fracture Network Danmark

Kære kolleger,
 
Så er det endelig lykkes – vi har nu oprettet et nyt tværfagligt og tværsektorielt selskab: Fragility Fracture Network Danmark (FFN Danmark)
 
FFN er en verdensomspændende organisation, som interesserer sig for ældre, der har været faldet og pådraget sig en fraktur. Og nu har vi så oprettet en dansk filial. Selskabet er på ingen måder en konkurrent til DSG eller andre specialespecifikke selskaber. Det er et tværfagligt og tværsektorielt selskab, som vil forsøge at samle kræfterne inden for området.
 
Siden initiativet for et par måneder siden er vi nu ca 70 medlemmer, som ud over geriatere består af ortopædkirurger, endokrinologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og folk fra kommunerne. Det er gratis at være medlem i selskabet, og jeg håber mange af jer har lyst til at deltage.
 
Vores vision med selskabet er at bidrage til, at alle, som pådrager sig en lavenergi fraktur, opnår optimalt funktionsniveau og livskvalitet uden yderligere frakturer. Vores mission er at optimere behandling, pleje og rehabilitering af patienter med lavenergi frakturer, herunder sekundær forebyggelse
 
Sæt kryds i kalenderen: Første nationale kongres afholdes i Århus 16.Maj 2024. 
Deltagelse for hele dagen inkl. forplejning er kun 300kr. Jeg håber af flere af jer har lyst til at deltage og meget gerne med indsendelse af et abstract. I kan finde det foreløbige program på vores hjemmeside: www.FFNdanmark.dk
Her kan I også finde mere information om, hvordan I tilmelder jer dette nye spændende selskab.
 
Vh
Jesper Ryg
Næst forperson FFN Danmark
Professor, Overlæge
Geriatrisk afdeling OUH

 

   2023-12-22   2024-08-07