LEDIG PLADS I DET REGIONALE TVÆRFALIGE SPECIALERÅD, REGION MIDT

 

LEDIG PLADS I DET REGIONALE TVÆRFALIGE SPECIALERÅD, REGION MIDT
Det Tværfaglige Specialeråd for Geriatri i Region Midt søger en yngre læge i hoveduddannelse i geriatri.

Specialerådet har en rådgivende funktion for Region Midt og i rådet sidder speciallæger i geriatri fra hele regionen, uddannelsessøgende læger, samt samarbejdende faggrupper. Rådet diskuterer et bredt udsnit af specialerelevante problemstillinger, hvoraf aktuelle emner eksempelvis er demensudredning og den geriatriske undervisning på medicinstudiet.
Rådet mødes 4 gange om året online og fysisk. 

Se mere om de tværfaglige specialeråd på læger.dk.

Stillingen er til besættelse snarest.
Kort (max 10 linjer) motiveret ansøgning sendes til yngregeriatere@gmail.com senest 13. december 2022.
Yngre Geriatere står for udvælgelsen.

 

   2022-11-28   2022-12-14

Legat til uddannelsesformål

DSG uddeler hvert år legater til uddannelsesformål indenfor geriatrien og det er igen tid til at søge. 
Legaterne kan søges af alle medlemmer af DSG
Legaterne kan søges til flg. formål:
•    tilskud til deltagelse i kongres, hvor kongressen skønnes at have relevans for geriatrien
•    deltagelse i kurser, hvor sigtet er dygtiggørelse inden for geriatrien
•    arrangering af kurser for grupper af geriatere eller folk under uddannelse i geriatri

Legaterne kan søges af:
•    læger under uddannelse i geriatri eller planlagt uddannelse
•    speciallæger i geriatri

Kvalificerende for tildeling vil være:
•    aktiv inden for Yngre Geriateres og/eller DSGs aktiviteter
•    lokale aktiviteter til gavn for geriatrien

Ansøgning skal fylde max ½ side og indeholde kort:
•    beskrivelse af ansøger (charge/uddannelsestrin, videnskabelig aktivitet osv.)
•    aktiviteter af relevans jf. ovenstående
•    ansøgte midler incl. budget for aktivitet
•    motivation for tildeling
•    ansøgningen kan evt. indeholde anbefaling fra leder

Ansøgningen fremsendes til DSG’s formand Annette H. Hansen pr. e-mail til: ahhan@regionsjaelland.dk senest den pr. 15. februar 2023. 
Beslutning om tildeling træffes af bestyrelsen på mødet i marts 2023.
Legaternes størrelse – både den samlede sum og de enkelte legater – bestemmes af bestyrelsen på mødet i marts, når årsregnskabet for det forrige år kendes.

 

   2022-11-23   2023-02-15

Legat til årsmødet 

Dansk Selskab for Geriatri udbyder hermed 3 pladser til årsmødet i 2023 til yngre læger med stor interesse for geriatri. 
Legatet er tiltænkt uddannelsessøgende læger som overvejer geriatri som speciale. 
Det uddeles til en yngre læge i hver uddannelsesregion og dækker gebyr for deltagelse i Dansk Selskab for Geriatris årsmøde 2023.  

Motiveret ansøgning sendes til:
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri ved formand Annette H. Hansen pr. e-mail til: ahhan@regionsjaelland.dk senest den 31. December 2022. 

Legatmodtagerne udvælges af bestyrelsen med vægtning af ansøgernes interesse for det geriatriske speciale, deltagelse i organisatorisk arbejde samt forskningsaktivitet. 
Modtagerne får direkte besked og offentliggøres på Dansk Selskab for Geriatris hjemmeside senest den 15. Januar 2023.

 

   2022-11-23   2022-12-31

Geriatriske Sygdomme 1

 

Geriatriske Sygdomme 1. 
Specialespecifikt kursus i geriatri for hoveduddannelseslæger.
2 gange 2 dage med en mindre opgave.
26/4/23 (9.00-16.00)+27/4/23(8.15-15.30)
og
7/6/23 (9.00-16.00)+8/6/23(8.15-15.30)

Sted: Aarhus Universitetshospital

Delkursusledere: Catherine Foss og Seham Shahla

Tilmelding: Catherine Foss.  E-mail: annefoss@rm.dk. Frist 1/3 2023.
 

   2022-11-04   2023-06-10

Sæt kryds i kalenderen

 

Invitation til DSGs forskningsmøde


Deadline for indsendelse af abstracts til årsmødet i DSG er

15. januar 2023.

Der vil senest 15. februar blive givet svar på om abstract er accepteret og om det er udtaget til kort foredrag (3 min, se vejledning her ) eller længere foredrag (8 min – se vejledning her ).

Alle, der har fået accepteret abstracts skal medbringe en poster til ophængning under mødet.


Abstract sendes til 
Mette Midttun: mette.midttun@regionh.dk

Med venlig hilsen 
Forskningsudvalget

 

   2022-11-02   2023-01-16

Har du et input til Seponeringslisten?

 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kender du en medicingruppe eller et lægemiddel, hvor du mener der er klart seponeringspotentiale hos voksne danskere?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk

Uddybning:
Seponeringslisten udarbejdes hvert år af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Sidste år blev gruppen udvidet med deltagere fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Geriatri. Jeg sidder i arbejdsgruppen på vegne af DSG.

Derfor har vi nu fået en mulighed for at komme med input til arbejdet med listen langt tidligere i processen end før. Og derfor vil jeg meget gerne høre, hvis du har noget du mener vi skal kigge på i arbejdsgruppen.

Det skal i den sammenhæng understreges, at Seponeringslisten er en liste over lægemidler, hvor der i danske vejledninger og anbefalinger ligger et klart seponeringsbudskab. Listen er altså ikke i sig selv en behandlingsvejledning, men blot en måde at synliggøre de områder, hvor andre vejledninger har et seponeringsbudsab. Man kan evt. lige bladre Seponeringslisten fra 2021 igennem for at få en idé om, hvile lægemidler og anbefalinger der typisk tages med.

Når det så er sagt, så vil jeg anbefale at man tænker bredt og gerne kommer med mange input. Seponeringslisten er jo i og for sig en vejledning netop i det at seponere medicin. Og det ved jeg vi som geriatere er rigtig gode til at gøre på en fornuftig, patientcentreret måde.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk - og husk endelig referencer/henvisninger på de ting I tænker der skal anbefales seponeret eller overvejes seponeret.

OBS hele processen er lige nu noget påvirket af de ressourcer som SST bruger på COVID-19, så der kan godt gå noget tid (år...) fra en anbefaling kommer ind i arbejdsgruppen og til den eventuelt kommer med på Seponeringslisten. Men så meget des mere grund til at få samlet nogle input. 

Mvh. Mikkel Erik Juul Jensen
 

   2021-08-29   2022-12-24